Mercedes Benz E300 W212 (Rear camera)

DETAIL              

MODEL 

:  Mercedes Benz E300 W212

MONITOR

:  7 inches

HEAD UNIT :  Command
INSTALLATION :  Rear camera

 

20170906 Mercedes Benz E300 W212_front

ผลงานการติดตั้งกล้องมองหลังรถ Mercedes Benz E300 W212 แบบไม่ต้องใช้ interface

20170906 Mercedes Benz E300 W212_back

สำหรับรถ Mercedes Benz E300 ก็เป็นรถ E Class ที่ใช้ตัวถังรหัส W212 ก่อนที่ปัจจุบันจะใช้เป็นตัวถังรหัส W213 โดยรถ Benz E300 W212 จะมีรุ่นที่ใช้วิทยุ Command หน้าจอ 7 นิ้ว ซึ่งความพิเศษของ วิทยุรุ่นนี้ก็คือสามารถต่อกล้องมองหลังได้โดยไม่ต้องใช้กล่อง interface ข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่า interface ทำให้ถูกลงเกือบครึ่ง

20170906 Mercedes Benz E300 W212_rear camera

สำหรับการติดตั้งกล้องมองหลังแบบไม่ใช้ interface นั้นปกติเวลาใช้งานก็จะไม่มีเส้นกะระยะถอยมาให้ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะ HMS Thailand เราเข้าใจความต้องการของลูกค้า เราจึงได้พัฒนากล้องมองหลังที่มีเส้นกะระยะในตัว ถึงแม้ว่าจะติดตั้งแบบไม่ใช้ interface แต่ก็ยังมีเส้นกะระยะได้ เพียงแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายไว้ก่อนเพื่อให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ติดตั้งเพื่อจะได้ตั้งค่าเส้นกะระยะให้แสดงไว้เลย และหากท่านลูกค้าต้องการชมการตั้งค่าเส้นกะระยะถอยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ติดตั้งไว้ก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ติดตั้ง ติดตั้งถึงขั้นตอนการตั้งค่าเส้นกะระยะ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการแจ้งท่านลูกค้าให้มาชมขั้นตอนการตั้งค่าเส้นกะระยะ เผื่อคุณลูกค้าติดธุระก็สามารถไปทำธุระก่อนได้ 

20170906 Mercedes Benz E300 W212_rear camera_view

ภาพจากกล้องมองหลังเมื่อทดสอบการใช้งาน สังเกตว่าจะเป็นหน้าแสดงผลจากกล้องถอยเหมือนที่มาจากโรงงานเพียงแต่มีเส้นกะระยะถอยจากกล้องเพิ่มขั้นมาเท่านั้น(หากคุณลูกค้าไม่ต้องการเส้นกะระยะถอย ภาพก็จะเหมือนออกมาจากโรงงานเลย) สำหรับ HMS Thailand สินค้า เรานำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้า และการบริการอย่างเสมอ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณลูกค้า เชิญมาติดตั้งกล้องมองหลังกับ HMS Thailand ดูสิครับ