Mirror Link

Mirror Link นำภาพขึ้นจอรถ

หน้าหลัก / Mirror Link นำภาพขึ้นจอรถ

*กล่อง WiFi เชื่อมสัญญาณไวไฟจากสมาร์ทโฟน

*iPhone / Andriod ไปปรากฏยังจอรถ (Screen Mirroring)

*เสียงออกที่ลำโพงของรถ

*ใช้จอเดิม ไม่เลี่ยนจอรถ

รถที่เหมาะสำหรับสาย iPhone ในการทำ Mirror Link

Mercedes-Benz (C-Class w205, GLC, GLA, CLA, S-Class w222, E-Class w213)

BMW | Mini (ปี2015-ปัจจุบัน)

Porsche (PCM4.0-5.0)

 

 

ตัวอย่างวีดีโองานติดตั้ง Mirror Link ติดรถยนต์จากทางบริษัท Hitec Micro System

ตัวอย่างติดตั้ง Mirror Link ในรถ Benz

ตัวอย่างติดตั้ง Mirror Link ในรถ Porsche

ตัวอย่างติดตั้ง Mirror Link ในรถ Audi

ตัวอย่างติดตั้ง Mirror Link ในรถ BMW