BMW X4 model year 2014-2017 (F26)

ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ Thinkware F800 Pro BMW X4 F26

ผลงานติดตั้งของทีมงาน HMS Thailand ในวันนี้เป็นรถ BMW X4 F26 รถในกลุ่มเอนกประสงค์ที่มีท้ายลาดดูสปอร์ต ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนของรถ BMW เห็นเจ้า X4 ครั้งแรกก็คงจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่มัน BMW X6 ย่อส่วนนี่นา