Cayenne

ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ Thinkware F800 Pro Porsche Cayenne

ผลงานการติดตั้งของทีมงาน HMS Thailand ในวันนี้เป็นรถจากค่ายสุดหรู Porsche Cayenne รถ SUV ที่ทำให้ตลาดของ Porsche ใหญ่ขึ้น จากเดิมที่ Porsche จะเป็นรถ Supercar ก็ได้ Porsche Cayenne มาเสริมในส่วนของตลาดรถครอบครัวสำหรับเศรษฐี และด้วยความสำเร็จของ Cayenne นี่เองทำให้ต่อมา Porsche ได้ออกน้องของ Porsche Cayenne ออกมานั่นคือ Porsche Macan ถ้าถามว่า ทั้งสองรุ่นนี้ประสบความสำเร็จขนาดไหน ก็ต้องบอกว่ามากมาก เพราะเมื่อปี พ.ศ.2559 ยอดขายของรถทั้งสองรุ่นนี้รวมกันมากกว่าครึ่งนึงของรายได้ที่ Porsche ได้รับในปีนั้น

1 2 3 6