ติดตั้งกล้องมองหลัง BMW Z4

DETAIL

MODEL

 

MONITOR

 

HEAD UNIT 

 

INSTALLATION   

:  BMW Z4

 

:  ?? inches

 

:  ??

 

:  REAR CAMERA

ภาพจากกล้องมองหลังบนจอ Z4

ไม่ได้เปลี่ยนวิทยุ หรือจอ จอยังคงพับึ้นลงได้ตามปกติ

ไม่มีสถานะผิดปรกติแสดง

กล้องมองหลังที่ติดตั้งเพิ่ม ใช้เซ็นเซอร์โซนี่ ซีซีดี

BMW Z4