ติดตั้งระบบนำทาง PORSCHE PANAMERA 4S

DETAIL             

MODEL
MONITOR
COMMAND
INSTALLATION   
:  PORSCHE PANAMERA 4S
:  8 inches
:  PCM 3.1
:  NAVIGATION
 ด้านหลังรถ Porsche PANAMERA    แผนที่ SpeedNavi ใน Porsche PANAMERA